» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte 2003-03-18

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 18/3 kl. 18:30, Föreningslokalen

Kallelse/dagordning finns fårstås även på http://drink.to/aross


Ansvariga för pröfning är följande medlemmar:

Gunnar Noritis Öl, gunnar,noritis@vasteras.se
Göran Welin Mat goran.welin@vasteras.se
Meddela nu ansvariga senast

en vecka innan om du kommer eller ej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


eller på
http://drink.to/aross


 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Kulturinslag
 5. Harangering av jämnt fylleri
 6. Rapporter
 7. Uppbörd av bot
 8. Ekonomisk rapport
 9. Ansvariga för nästa pröfning
 10. Öfriga frågor
 11. Pröfning
 12. Afslutning

  Kenneth Långström, 02/17/2003

No documents found