» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 990412 kl. 19.00, styrelselokalen

Ansvariga för pröfning är följande medlemmar:
mat: Erland & Roger
Öl: Joa & Kenneth
Kultur: Jonas & Magnus
Eventuell frånvaro meddelas direkt till ansvariga: joa@mdh.se; kenneth.langstrom@edu.vasteras.se

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Kulturinslag
 5. Uppbörd av bot
 6. Ekonomisk rapport
 7. Fråga om nya medlemmar
 8. Fråga från Noritis om PUB runda i Stockholm OBS! EJ varuhuset OBS!
 9. Ansvariga för nästa pröfning
 10. Öfriga frågor
 11. Pröfning
 12. Afslutning


Kenneth Långström, 04/12/1999

No documents found