» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 29/1 kl. 18:30, Föreningslokalen

Kallelse/dagordning finns fårstås även på http://drink.to/aross


Ansvariga för pröfning är följande medlemmar:
Björn N mat, bjorn.nordin@vasteras.se
Jonas o Magnus öljonas.paulsson@edu.vasteras.se  Magnus.Edlund@fo47.mil.se


Meddela nu ansvariga senast

en vecka innan om du kommer eller ej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


eller på
http://drink.to/aross


 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Kulturinslag
 5. Rapporter
 6. Uppbörd av bot
 7. Ekonomisk rapport
 8. Ansvariga för nästa pröfning
 9. Öfriga frågor
 10. Pröfning
 11. Afslutning
...........................

Kenneth Långström, 01/02/2003

No documents found