» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrelesemöte

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 991108 kl. 19.00, styrelselokalen

Ansvariga för pröfning är följande medlemmar:
mat:
Öl:
Kultur:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Kulturinslag
 5. Uppbörd av bot
 6. Ekonomisk rapport
 7. Fråga om nya medlemmar
 8. Rapport från ölmässan
 9. Ansvariga för nästa pröfning
 10. Öfriga frågor
 11. Pröfning
 12. Afslutning

  Kenneth Långström, 11/08/1999

No documents found