» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Före mötet genomförs ett försenat föreningsmästerskap i Slungboll (Kl 18.00 på berget) Styrelsemötet avhålles på vanlig tid och plats
 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Inval av medlem/mar
 4. Föregående mötes protokoll Databas 'a.r.o.s.s', Vy '($All)', Dokument 'Årsmöte 970512'
 5. Kulturinslag
 6. Studieresa
 7. Ekonomisk rapport
 8. Öfriga frågor
 9. Pröfning
 10. Afslutning

  Kenneth Långström, 08/25/1997

No documents found