» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Förslag till dagordning A.R.O.S.S. ordinarie styrelsemöte 970824, Kl18.00, OBS Tiden
Styrelselokalen, Nedre skepparbacken 5

Förslag från sekreteraren att Slungbollsmästerskapet avhålls i slottsparken

Ansvariga för mötet är: Mat - Magnus/Jonas öl, LGA/Roger. (på grund av tre nya medlemmar ber vi ansvariga ta det i beräkning. Anmälan om frånvaro sker som vanligt enligt stadgan.

Mötet inleds med mästerskap kl 18.00

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Inval av nya medlemmar
 5. Kulturinslag
 6. Studieresa
 7. Uppbörd av medlemsavgift
 8. Ekonomisk rapport
 9. Öfriga frågor
 10. Pröfning
 11. Afslutning

  Kenneth Långström, 08/09/1998

No documents found