» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrelesemöte

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 991206 kl. 19.00, styrelselokalen

Ansvariga för pröfning är följande medlemmar:
mat: Erland/Roger roger.broberg@kantzowska.se
Öl: Björn bjorn.nordin@edu.vasteras.se
Kultur:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Inval av nya medlemmar
 5. Kulturinslag
 6. Uppbörd av bot
 7. Ekonomisk rapport
 8. Ansvariga för nästa pröfning
 9. Öfriga frågor
 10. Pröfning
 11. Afslutning

  Kenneth Långström, 12/01/1999

No documents found