» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Förslag till dagordning konstituerande möte för AROSS 5/12 -95.

1. Öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet.
4. Upprättande av stadgar
5. Val av interimistisk styrelse
6. Fastställande av dag för ordinarie årsmöte
7. Övriga frågor
8. Avslutning, rekreation


Kenneth Långström, 02/14/1997


No documents found