» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 4/12 kl 18.30 kl. 18:30, FöreningslokalenAnsvariga för pröfning är följande medlemmar:

Öl Roger mat Lars Göran
Meddela nu ansvariga senas en vecka innan om du kommer eller ej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lars-goran.almgren@vasteras.se roger.brob@telia.com eller http://drink.to/aross OBS! Anmäl per E-post eller på hemsidan http:/drink.to/aross. (diskussionsforumet) senast en vecka före mötet, dina avsikter. Närvaro eller frånvaro OBS! Ölsammanställning delas på mötet Mötets öppnande Godkännande av dagordning Föregående mötes protokoll Kulturinslag Rapporter Uppbörd av bot Ekonomisk rapport Ansvariga för nästa pröfning Öfriga frågor Pröfning Afslutning

Kenneth Långström, 11/17/2002