» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrelesemöte
Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 000131 kl. 19.00, styrelselokalen

Ansvariga för pröfning är följande medlemmar:
Öl Peter
mat Jonas/Magnus OBS Medtag 1st Konjakskupa OBS
Kultur:

Mötets öppnande

Godkännande av dagordning

Föregående mötes protokoll

Inval av nya medlemmar

Kulturinslag

Uppbörd av bot

Ekonomisk rapport

Ansvariga för nästa pröfning

Öfriga frågor

Pröfning

Afslutning

Kenneth Långström, 01/31/2000


No documents found