» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 2000-12-11 kl. 19.00, FöreningslokalenAnsvariga för pröfning är följande medlemmar:

Ölansvariga: ölansvariga: Gunnar/Niclas,
mat: Jonas/Magnus
Meddela ansvariga SNARAST om du har för avsikt att EJ deltaga på styrelsemötet. Anledningen är svårigheterna att beräkna mängden mat och dryck.

Kultur:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Kulturinslag
 5. Två flagranta brott mot föreningens stadga
  "§6
  Medlem får icke utan styrelsens medgivande representera A.R.O.S.S. Om trots allt medlem utmärker sig i nationell eller internationell tävling må oreserverat A.R.O.S.S. åtaga sig äran. Vid alla officiella sammanhang och kontakter med massmedia bör A.R.O.S.S. omnämnas."
 6. Uppbörd av bot
 7. Ekonomisk rapport
 8. Ansvariga för nästa pröfning
 9. Öfriga frågor
 10. Pröfning
 11. Afslutning
...........................

Kenneth Långström, 11/28/2000

No documents found