» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

§ 1. VAL

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 2. UTLYSANDE

§ 3. ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR
Ordf:närvaroanmälningsproblem?
AROSS är en förening som inte utesluter
medlemmar, men några få har under åren valt att av olika skäl lämna
föreningen, medan andra kvarstår som passiva medlemmar trots att de
flyttat. De får då kallelser mm, men behöver inte avanmäla sig, utan kan
istället med kort varsel meddela om de någon gång kan/vill närvara. De som
i dagsläget sällan är med skulle också kunna välja passivt medlemskap och
därmed fungera enligt ovan. Jag föreslår att vi diskuterar detta på
årsmötet 15/6.


Sekr. Bot:

  • Vid för sen ankomst betalas förseningsavgift. Likaså utgår förseningsavgift för anmäld frånvaro. Vid oanmäld frånvaro utgår dubbel förseningsavgift. Om inte annat kan bevisas gäller Domkyrkans tid som officiell A.R.O.S.S. tid för bedömning av förseningsavgifter.
  • Vid frånvaro från styrelsemöte/årsmöte betalas frånvaroavgift enligt ovanstående vad gäller förseningsavgift.
  • Då icke annat säges i stadgarna utgöres vitesbeloppet för förseelser mot gällande ordningsregler där vite kan utdömas till 33 cl priset enligt Svenska Systembolagets gällande priskurant för Guiness Stout i glasflaska, avrundat till närmast högre 1-tal kronor.


§4. FASTSTÄLLANDE AV STADGA

§5 FASTSTÄLLANDE AV ORDNINGSREGLER

§6. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK RAPPORT

§7. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT

§ 8. VAL AV STYRELSE

· Ordförande
· Vice ordförande
· Sekreterare
· Kassör
· Klubbmästare
· Ölmästare
· Karossmästare
· Revisor
· Slungmästare
· Vice sekreterare
Wäbbmästare

§ 9. HÖSTENS MÖTEN

§10. FASTSTÄLLANDE AV ANSVARIGA FÖR HÖSTENS MÖTEN

§11 MEDLEMSKAP I ÖLFRÄMJANDET

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

§ 13. AVSLUTNING

§ 14 PRÖVNING

Kenneth Långström, 06/14/2004


No documents found