» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte 2003-12-09

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 12/5 kl. 18:30, Föreningslokalen

Kallelse/dagordning finns förstås även på www.aross.se


Ansvariga för pröfning är följande medlemmar:

Öl Göran W mat Björn N.
Meddela nu ansvariga senast

en vecka innan om du kommer eller ej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


eller på
www.aross.se
 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötesprotokoll
 4. www.aross.se, lägesrapport
 5. Ny medlemm
  Presentation
 6. Kulturinslag
 7. Rapporter
 8. Uppbörd av bot
 9. Uppbörd av årsavgift (50kr) beslutad av årsmötet i endräkt
 10. Ekonomisk rapport
 11. Öfriga frågor
 12. Pröfning
 13. Afslutning

  Kenneth Långström, 11/26/2003

No documents found