» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 2001-04-19 kl. 19.00, Föreningslokalen


  1. Mötets öppnande
  2. Godkännande av dagordning
  3. Föregående mötes protokoll
  4. Kulturinslag
  5. Uppbörd av bot
  6. Ekonomisk rapport
  7. Ansvariga för nästa pröfning
  8. Öfriga frågor
  9. Pröfning
  10. AfslutningKenneth Långström, 04/16/2001

No documents found