» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 2001-01-31 kl. 19.00, FöreningslokalenAnsvariga för pröfning är följande medlemmar:

Ölansvariga: ölansvariga: Roger, roger.broberg@bombus.se
mat: Jonas/Magnus
Meddela ansvariga SNARAST om du har för avsikt att EJ deltaga på styrelsemötet. Anledningen är svårigheterna att beräkna mängden mat och dryck.

Kultur:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Kulturinslag
 5. Gunnar N och roger fick i uppdrag att undersöka hur botkassan på bästa sätt skall kunna användas, förslag om Trisslotter och glas förekommer. De återkommer nästa möte med förslag på åtgärder.
 6. Uppbörd av bot
 7. Ekonomisk rapport
 8. Ansvariga för nästa pröfning
 9. Öfriga frågor
 10. Pröfning
 11. Afslutning

Sekreteran ber redan här att få meddela att jag på grund av tjänsteresa EJ kan deltaga i styrelsemötet. Om så önskas ser jag till att protokoll, dagordning och provningdokument finns på plats.


Kenneth Långström, 01/13/2001

No documents found