» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 2002-03-27 kl. 18:30, FöreningslokalenAnsvariga för pröfning är följande medlemmar:

Roger - Öl,
roger.brob@telia.com
Lars-Göran Mat
lars-goran.almgren@vasteras.se
OBS! Anmäl dina avsikter per E-post till ovanstående ansvarigasenast en vecka före mötet. Närvaro eller frånvaro OBS!

Ölsammanställning delas på mötet

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Kulturinslag
 5. Rapporter
 6. Uppbörd av bot
 7. Ekonomisk rapport
 8. Ansvariga för nästa pröfning
 9. Öfriga frågor
 10. Pröfning
 11. Årsmötet
  Jag har noterat mitt uppdrag. men en fråga! Avser det ett möte den 14 maj 2002? Skulle behöva läggas ihop med en övernattning i så fall. Nattbåten hit från Nynäshamn, en dag i Visby med bryggeribesök och kanske krogbesök, övernattning (frågan är hur många jag rymmer i min lilla lya), och sedan åter dagen därpå. Kan jag få lite mer direktiv hur jag ska tänka vore det bra. Det mesta går att lösa på rosornas och tuinernas ö!
Hälsningar från Gotland!
Bosse
Afslutning


Kenneth Långström, 03/06/2002

No documents found