» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Föreningens styrelse kallas härmed till ordinarie styrlesemöte

Förslag till dagordning ordinarie styrelsemöte 2000-05-08 kl. 19.00, Föreningslokalen


Tillföljd av förvirrad sekreterare, som har förlagt viktiga handlingar hoppas jag att ansvariga som utsågs på förra styrelsemötet har minnet i behåll och kan ordna de inköp som äro nödvändiga.
OBS ! Någon som är i Västerås får ta kontakt med Bengt Persson för att låna nyckel till lokalen, jag har ingen kvar längre OBS!
Protokoll delas på mötet
Ansvariga för pröfning är följande medlemmar:
mat: ?????
Öl: ????
Kultur:
Eventuell frånvaro meddelas direkt till ansvariga:ulf@delta.dk eller kenneth.langstrom@lararforsakringar.se

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Kulturinslag
 5. Uppbörd av bot
 6. Ekonomisk rapport
 7. Fråga om nya medlemmar
 8. Ansvariga för nästa pröfning
 9. Öfriga frågor
 10. Pröfning
 11. Afslutning

  Kenneth Långström, 05/02/2000

No documents found