» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

"Hej Jonas

Illasinnade rykten gör gällande att du har haft intentioner att inbjuda AROSS till Borgåsund, till den 10/6?
Kan du meddela mig om det står fast, så kan jag fixa kallelse mm. till detta utlokaliserade årsmöte


Med Vänlig Hälsning
Kenneth Långström

Tjenare !

Detta rykte stämmer. Pröfvning med tillhörande bastubad vid sjön.  Det
enda som kan bli problem är väl transport från Borgåsund till Stan.

// Jonas"

Utifrån ovanstående mailkommunikation kommer här en kallelse och dagordning.
Det finns två logistiska problem som behöver lösas.

  1. Hur tar vi oss till Borgåsund?
  2. Hur f-n tar vi oss hem till stan?
Jag har hittat ett alternativ vad gäller hemresan. Det händer att SJ kör tåg mellan Eskilstuna - Västerås. Ibland följer de även en tidtabell!!! Det finns två alternativ att embarkera järnbanevagnarna Kvicksund eller Kolbäck. Vi kommer att befinna oss mitt emellan dessa två "stationer"

K-sund Kolbäck
20.12 20.23
21.12 21.23
22.12 22.23

Här får den kollektiva kreativiteten råda vad gäller dit och hemresa!!!!!!!!!!!!

Kallelse tillika förslag till dagordning vid årsmöte 2003-06-10
Mötet inleds med slungbollsmästerskap (Slungmästaren ansvar för lämplig utrustning.)
Slungbollsmästerskapet avhålls i Borgåsund (Jonas äng) kl 18:00 OBS tidenOBS

Verksamhetsberättelse m.m utsändes senare.

Anmälan sker snarast till

bjorn.nordin@ede.vasteras & jonas.paulsson@edu.vasteras.seVid otjänlig väderlek som medför risk för kastskador kan tävlingarna komma att inställas, detta gäller dock ej för årsmöte och efterföljande prövning.

Ölansvarig: Björn N, Roger & PI.

Mat: Jonas


§ 1. VAL

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 2. UTLYSANDE

§ 3. ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR

§4. FASTSTÄLLANDE AV STADGA

§5 FASTSTÄLLANDE AV ORDNINGSREGLER

§6. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK RAPPORT

§7. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT

§ 8. VAL AV STYRELSE

· Ordförande
· Vice ordförande
· Sekreterare
· Kassör
· Klubbmästare
· Ölmästare
· Karossmästare
· Revisor
· Slungmästare
· Vice sekreterare

§ 9. HÖSTENS MÖTEN

§10. FASTSTÄLLANDE AV ANSVARIGA FÖR HÖSTENS MÖTEN

§11 MEDLEMSKAP I ÖLFRÄMJANDET

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

§ 13. AVSLUTNING

§ 14 PRÖVNING

Kenneth Långström, 05/27/2003


No documents found