» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Förslag till dagordning A.R.O.S.S. ordinarie styrelsemöte 971026. Kl 19.00
Styrelselokalen, Nedre skepparbacken 5

Ansvariga för mötet är: mat Göran Roger. Öl Erland & Kenneth. . Anmälan om frånvaro sker som vanligt enligt stadgan, som nu alla har !!!!!!!!

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Inval av nya medlemmar
 5. Kulturinslag
 6. Studieresa
  Rapport från mässa
 7. Uppbörd av bot
 8. Ekonomisk rapport
 9. Öfriga frågor
 10. Pröfning
 11. Afslutning

  Kenneth Långström, 10/26/1998

No documents found