» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Emedan utlyst årsmöte fick inställas till följd av att vi ej var belutsmässiga ( gäller antalet deltagare, ej det fysiska tillståndet eller den intellektuella kapaciteten) ytlyses härmed till nytt årsmöte

      Kallelse tillika förslag till dagordning vid årsmöte 2002-09-16

      Mötet inleds med slungbollsmästerskap (Slungmästaren ansvar för lämplig utrustning.)

Slungbollsmästerskapet avhålls i Slottsträdgården kl 18:00 OBS tidenOBSVid otjänlig väderlek som medför risk för kastskador kan tävlingarna komma att inställas, detta gäller dock ej för årsmöte och efterföljande prövning.

Ölansvarig: Peter & Kurt (enhälligt beslut från Segelholmen)

Mat: Peter & Kurt (enhälligt beslut från Segelholmen)


§ 1. VAL

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 2. UTLYSANDE

§ 3. ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR

§4. FASTSTÄLLANDE AV STADGA

§5 FASTSTÄLLANDE AV ORDNINGSREGLER

§6. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK RAPPORT

§7. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT

§ 8. VAL AV STYRELSE

· Ordförande
· Vice ordförande
· Sekreterare
· Kassör
· Klubbmästare
· Ölmästare
· Karossmästare
· Revisor
· Slungmästare
· Vice sekreterare

§ 9. HÖSTENS MÖTEN

§10. FASTSTÄLLANDE AV ANSVARIGA FÖR HÖSTENS MÖTEN

§11 MEDLEMSKAP I ÖLFRÄMJANDET

§12 ÖVRIGA FRÅGOR

§ 13. AVSLUTNING

§ 14 PRÖVNING

...........................

Kenneth Långström, 08/28/2002

No documents found