» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» Protokoll

Förslag till dagorning ordinarie styrelsemöte 981207 kl. 19.00, styrelselokalen
 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Föregående mötes protokoll
 4. Kulturinslag
 5. Uppbörd av bot
 6. Ekonomisk rapport
 7. Planering för våren
 8. Ansvariga för nästa pröfning
 9. Öfriga frågor
 10. Pröfning
 11. Afslutning

  Kenneth Långström, 12/07/1998

No documents found