» Startsidan » Om oss » Arkiv » Recept
» Logga in
» Våra tester
» ProtokollDagordning & Kallelse till A.R.O.S.S. styrelsemöte
Nr: 2021:4Allmänt dokument
Datum:06/07/2021
Tid:
06:00 PM
Plats:
Gräsplanen väster om pröfningslokalen/Skultunavägen och hitom Svartån
Kallade:A.R.O.S.S
Ansvariga:Alla A.R.O.S.S.are

Meddela ansvariga senast en vecka innan om du kommer eller ej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dagordning

Slungbollsmästerskapet avhålls på gräsplanen nedanför pröfningslokalen Skultunavägen


Vid otjänlig väderlek som medför risk för kastskador kan tävlingarna komma att inställas, detta gäller dock ej för årsmöte och efterföljande prövning.

Det efterföljande årsmötet och tillika pröfning avhålles utomhus, på respektavstånd.

Alla deltagare medtar följande tre pröfningsobjekt, vilka införskaffas hos känd statlig krämare.:

Stigbergets West Coast IPA Nr 1205
Coppersmith's Summer Session IPA Nr 35968
New Beginning IPA Hantverksbryggeriet Nr 32553

§ 1. VAL

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 2. UTLYSANDE

§ 3. ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR

§4. FASTSTÄLLANDE AV STADGA

§5 FASTSTÄLLANDE AV ORDNINGSREGLER

§6. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK RAPPORT (sistnämnda om kasöreren behagar visa sig)

§7. FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT

§ 8. VAL AV STYRELSE

· Ordförande
· Vice ordförande
· Sekreterare
· Kassör
· Klubbmästare
· Ölmästare
· Karossmästare
· Revisor
· Slungmästare
· Vice sekreterare

§ 9. HÖSTENS MÖTEN

§10. FASTSTÄLLANDE AV ANSVARIGA FÖR HÖSTENS MÖTEN

§11 MEDLEMSKAP I ÖLFRÄMJANDET

§12 VERKSTÄLLIGHET OM MEDLEMSKAP I CAMRA

se även: htt://www.camra.org.uk/info

§ 13. AVSLUTNING

§ 14 PRÖVNING


DeltagareKommentar
Show details for DeltarDeltar8
Show details for Deltar ejDeltar ej1
9